Prietenii Cercetasiei
10 prieteni, 22 copii susținuți

Contribuie la educația copiilor și tinerilor din România!

Cercetaşii României îşi doresc ca până în 2020 să poată fi prezenţi în toate comunităţile din România, oferind programe educative de calitate, accesibile tuturor copiilor.

Alături de prieteni, creşterea este mai frumoasă, mai armonioasă și mai sigură.
Comunitatea PRIETENII CERCETĂȘIEI susţine misiunea educativă a cercetăşiei. Cum?
Prin contribuţie voluntară: financiară, materială, consultanţă, networking.

Cu 10 lei poţi susţine costul lunar al programului educativ oferit unui copil, reprezentând materialele necesare pentru activităţi, logistica echipelor de programe, a voluntarilor, remunerația executivilor profesioniști.

Implicându-te printr-o donație lunară, educația cercetășească va ajunge la mult mai mulți copii și tineri. Susţine dezvoltarea comunităților din România și educația pentru viață!

Fii membru PRIETENII CERCETĂȘIEI!
Organizația Națională Cercetașii României este înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 30665 în baza Legii 677/2001.